Beneficjent Piekarstwo – M.J.M. Czwojda S.C. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

1) Tytuł projektu:

Wdrożenie technologii produkcji pieczywa (chleba, bułek) z suszonymi owocami morwy białej o szczególnych wartościach prozdrowotnych dla osób chorujących na cukrzycę.

2) Opis, grupa docelowa oraz cele i efekty projektu:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie inwestycja rozwojowa dotycząca wykonania prac budowlanych, zakupu środków trwałych, oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji wyłącznej na użytkowanie wyników prac B+R

Projekt skierowany jest do konsumentów wyrobów piekarniczych, zwłaszcza diabetyków oraz osób z niskim poziomem glikemicznym.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacji w postaci nowej technologii wytwarzania wyrobów piekarniczych z owocami morwy białej.

Wdrożenie technologii produkcji pieczywa z dodatkiem owoców morwy białej stymulować będzie wzrost poziomu innowacyjności oraz rozwoju technologicznego polskiej gospodarki, a w szczególności branży spożywczej. Nieprodukowana do tej pory w kraju gama produktów piekarniczych przedsiębiorstwa Czwojda charakteryzowała się będzie innowacyjnymi cechami, tj.: niską zawartością tłuszczu w pieczywie, obecnością związku przeciwdiabetycznego alkaloidu DNJ, wysoką zawartością polifenoli oraz niskim indeksem glikemicznym.

3) wartość projektu: 6 981 800,00 PLN

4) wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 443 630,00 PLN