1. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Piekarstwo M.J.M. CZWOJDA S.C. informuje, iż otrzymała fundusze na „Wdrożenie technologii automatycznego dozowania i naparowywania wodą źródlaną” w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

tablica ue

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o projekcie:

Mateusz Czwojda
tel.: +48 606 768 212
e-mail: mateusz@czwojda.pl

ważne linki:
https://poig.parp.gov.pl/
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx